ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Παναγιώτης Νίκας
Περιφερειάρχης Πελοποννήσου

Ο αθλητισμός στην Αρχαία Ελλάδα ήταν ένα κοινωνικό και πολιτισμικό αγαθό που είχε και παιδαγωγικό χαρακτήρα. Σε νεότερα χρόνια αυτή η ανθρώπινη δραστηριότητα με την πολλαπλή χρησιμότητα στην υγεία, την εκπαίδευση και την κοινωνικοποίηση, έγινε ένας διακριτός κλάδος της οικονομικής δραστηριότητας με υψηλό κύκλο εργασιών.

Η εξέλιξη του επαγγελματικού αθλητισμού δημιούργησε και την ανάγκη για τη μελέτη και τη διοίκηση του αθλητισμού, μέσα από την ανάπτυξη της επιστήμης του Αθλητισμού, η οποία συνδυάστηκε με τις επιστήμες της Διοίκησης, της Οικονομίας, των Διεθνών Σχέσεων και της Διακυβέρνησης.

Από αυτή τη διεπιστημονική προσέγγιση «γεννήθηκαν» επιστήμονες που διαχειρίζονται, σήμερα, με αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και ποιότητα τη λειτουργία και την οργανωτική δομή των αθλητικών οργανισμών και των επιχειρήσεων που τους συνοδεύουν.

Κορυφαία θέση στη σύγχρονη αθλητική επιστήμη και την εκπαίδευση επιστημόνων ικανών να αναλάβουν την οργάνωση και διαχείριση αθλητικών οργανισμών και εκδηλώσεων, σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, κατέχει το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το οποίο ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες ανάγκες οργανώνει στη Σπάρτη επιστημονικό συνέδριο για τις «Νέες Προοπτικές και τις Σύγχρονες Προκλήσεις στα Επαγγέλματα του Αθλητισμού».

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση χαιρετίζω την ανακοίνωση αυτού, του ωφέλιμου για τον αθλητισμό συνεδρίου, ευχόμενος κάθε επιτυχία στην προετοιμασία και τη διεξαγωγή του.

Κύλιση προς τα επάνω