ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕλλΕΕΔΑΑ
Κωνσταντίνος Αλεξανδρής
Πρόεδρος ΕλλΕΕΔΑΑ

Με μεγάλη χαρά χαιρετίζω τη διοργάνωση του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου με τίτλο «Νέες Προοπτικές και Σύγχρονες Προκλήσεις στα Επαγγέλματα του Αθλητισμού».

Η αθλητική αγορά συνεχώς μεταλλάσσεται, εξελίσσεται και δημιουργεί ανάγκες για νέα επαγγέλματα. Η σύγχρονη εκπαίδευση των φοιτητών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αλλά και των επαγγελματικών του χώρου μέσω των προγραμμάτων δια βίου μάθησης είναι στρατηγικής σημασίας προκειμένου να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της εξελισσόμενης αθλητικής αγοράς.

Είμαι πεπεισμένος ότι το συνέδριο θα αποτελέσει πεδίο ανταλλαγής γόνιμων απόψεων, καλών πρακτικών αλλά και προβληματισμών προκειμένου να σχεδιαστούν αποτελεσματικά προγράμματα εκπαίδευσης.

Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου.

Κύλιση προς τα επάνω