ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ
Σταύρος Περγαντής Πρόεδρος Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάρτης

Ο αθλητισμός αποτελεί κοινωνικό αγαθό του οποίου οι αξίες και τα οφέλη είναι επίκαιρα από ποτέ. Η αρχαία Σπάρτη συνέβαλε στη διαμόρφωση του αθλητικού ιδεώδους και το Συνέδριο έρχεται να επικαιροποιήσει, να συνδέσει και να αναδείξει τη μοναδική ιστορική κληρονομιά του τόπου μας.

Το συνέδριο είναι ένα σημαντικό επιστημονικό και πολιτιστικό γεγονός όχι μόνο για το Δήμο μας αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου. Το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού με τις δραστηριότητες του από την έναρξη της λειτουργίας του έχει συμβάλλει θετικά στην αναβάθμιση του αθλητισμού με τους νέους αθλητικούς επιστήμονες που εκπαιδεύει αλλά και την τοπική κοινωνία με τις δράσεις του και την εξωστρέφειά του.

Θα δοθεί η δυνατότητα σε αθλητικούς επιστήμονες και ανθρώπους της αθλητικής αγοράς από πολλές περιοχές της χώρας μας και του εξωτερικού, να ανταλλάξουν ιδέες και καλές πρακτικές σε θέματα αθλητισμού, εμπνεόμενοι στον ιστορικό χώρο της Σπάρτης.

Πρέπει η κεντρική εξουσία να επενδύσει στους επιστήμονες αυτούς και να το πράξει νομοθετικά έτσι ώστε να προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα σε όλους τους Δημόσιους φορείς που ασχολούνται με τον Αθλητισμό. Κάτι αντίστοιχο έχει γίνει και σε άλλους φορείς που αν δεν έχουν κάποιο δίπλωμα δεν μπορούν να προσληφθούν. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία και πρέπει να το διεκδικήσουμε όλοι μαζί.

Οι Αθλητικοί Οργανισμοί των Δήμων για να εκπληρώσουν το όραμά τους και τους στόχους σχετικά με την ευημερία των πολιτών τους χρειάζονται αθλητικά στελέχη με γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες τις οποίες το Συνέδριο μπορεί να ενδυναμώσει.

Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω τη διοργάνωση του Συνεδρίου και έχω την πεποίθηση ότι οι εργασίες του θα στεφθούν από επιτυχία και θα αποτελέσουν σημείο αναφοράς για την επιστημονική κοινότητα και το χώρο του αθλητισμού.

« Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΓΕΙΑ»

Κύλιση προς τα επάνω