ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Ο.Π.Α.
Αθανάσιος Βιλλιώτης Πρόεδρος Π.Ο.Π.Α.

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε της Οργανωτικής Επιτροπής.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Προπονητών Αθλημάτων και Εκπαιδευτών με ιδιαίτερη χαρά θα λάβει μέρος στο Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Νέες Προοπτικές και Σύγχρονες Προκλήσεις στα Επαγγέλματα του Αθλητισμού», που διοργανώνει το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Οι εξελίξεις στο χώρο των επιστημών του αθλητισμού είναι συνεχείς και οι απαιτήσεις συνεχώς αλλάζουν. Παράλληλα για τα νέα αντικείμενα της αθλητικής αναψυχής η δημιουργία εξειδικευμένων στελεχών σ΄αυτόν τον χώρο είναι πλέον επιτακτική ανάγκη. Γι΄αυτό τον λόγο, οι επαγγελματίες του αθλητισμού, προπονητές αθλημάτων και εκπαιδευτές δραστηριοτήτων αναψυχής , είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν τις νέες εξελίξεις, να είναι συνεχώς ενημερωμένοι και επαρκώς εκπαιδευμένοι σε αυτές, ώστε να ανταποκρίνονται στα ιδιαίτερα καθήκοντά τους με επιτυχία. Δυστυχώς η οργάνωση και η εκπαίδευση σε νέα επαγγέλματα Τουριστικού Αθλητισμού – Αναψυχής λείπει και είναι ανάγκη να προχωρήσει η Πολιτεία άμεσα σε λύσεις.

Ελπίζουμε ότι το Συνέδριο αυτό θα συμβάλλει στην επίτευξη των ανωτέρω στόχων και θα αναδείξει τις σύγχρονες προκλήσεις.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Προπονητών Αθλημάτων και Εκπαιδευτών (Π.Ο.Π.Α-Ε), που ως σκοπό της έχει την ανάδειξη και ενίσχυση του ρόλου του Προπονητή και του Εκπαιδευτή , θα υποστηρίξει τις εργασίες του πολύ ενδιαφέροντος Συνεδρίου σας σε πνεύμα συνεργασίας, καθώς και κάθε άλλη σχετική πρωτοβουλία σας, για το καλό του Ελληνικού Αθλητισμού αλλά και των επαγγελμάτων της αναψυχής.
Εκ μέρους της Π.Ο.Π.Α-Ε, εύχομαι καλή επιτυχία στο Συνέδριο.

Κύλιση προς τα επάνω