ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χώρος Διεξαγωγής

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού

Λεωφ. Ευσταθίου και Σταματικής Βαλιώτη & Πλαταιών

Σπάρτη

Χρόνος διεξαγωγής

Παρασκευή 31 Μαρτίου έως

Κυριακή 2 Απριλίου

Γραμματεία

Στυλιανός Καπρίνης ΕΕΠ
skaprinis@uop.gr

Ανδρέας Παπαδόπουλος ΕΕΠ
andpaplg@uop.gr

Κύλιση προς τα επάνω